Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Naar AZ-net

Klachten

Algemeen

Hoewel ApotheekZorg B.V. alles in het werk stelt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit rechtstreeks doen bij ApotheekZorg B.V. via:

Telefoon 046 - 411 30 50
Fax 046 - 411 30 51
E-mail info@apotheekzorg.nl
Post ApotheekZorg
Nusterweg 127
6136 KT  SITTARD

U ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging van ontvangst en binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie. Wij zullen alles in het werk stellen om samen met u tot een oplossing te komen.

Als u er niet uitkomt met ons, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht door een onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsgroep in behandeling te laten nemen. Wat u in dat geval kunt doen leest u hieronder.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig en bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP), en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Speciaal voor hulpmiddelen (diabetes-incontinentiemateriaal-wondzorg) cliënten geldt: Als ook de Klachtencommissie er niet in slaagt uw klacht tot tevredenheid van betrokken partijen op te lossen dan kan de klacht worden voorgelegd bij het secretariaat van de SEMH. In dat geval is er sprake van een geschil. ApotheekZorg is een erkend lid van de SEMH en is als zodanig aangesloten bij de SEMH. Door de SEMH wordt vervolgens haar orgaan, de geschillencommissie, verzocht een voor beide partijen bindende uitspraak te doen over het geschil.

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar

Deze functionaris wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar is onpartijdig en zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie.

Advies en ondersteuning van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg

De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van uw regionale zorgbelangorganisatie kan informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

BELANGRIJKE CONTACTGEGEVENS

Klachtencommissie Openbare Apotheek:
Postbus 1136
1400 BC Bussum
Telefoon: 035 6975261

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken:
E-mail: bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: 06 22921649

Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)

De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke zorgbelangorganisaties is bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.
Website: www.zorgbelang-nederland.nl
E-mail: info@zorgbelang-nederland.nl

SEMH

De SEMH heeft tot doel het kwalificeren van leveranciers in de gezondheidszorg; Het bevorderen van het imago in de markt van onderhevige leveranciers en het bieden van waarborgen aan afnemers die gebruik maken van door leveranciers aangeboden diensten. Erkende leveranciers voldoen aan strenge eisen die uitmonden in kwalitatief hoogwaardige leveringen van hulpmiddelen.

U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via:
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn

Website: www.semh.info

Geef uw mening