Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Hulpmiddelen nodig?

Ga naar startenmethulpmiddelen.nl.
Hier kunt u een terugbelverzoek maken, een vraag stellen of online materialen bestellen.

Lees verder

Coronavirus: aangescherpte maatregelen

In de thuistoediening van medicatie bij onze patiënten staat veiligheid voorop. Voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wat betekent de actualiteit rondom het coronavirus voor de zorgverlening van ApotheekZorg?

Lees verder

Bezorging van post en pakketten door PostNL

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen tekent de PostNL bezorger na toestemming van de ontvanger voor ontvangst.

Lees verder

Digitaal voorschrijfportaal

Wilt u medicatie voorschrijven voor uw patiënt? Gebruik het digitaal voorschrijfportaal AZ-net, speciaal voor zorgverleners.

Meer informatie

Zorgverzekeraars

Als Zorgverzekeraar staat u opgesteld voor het inkopen van voldoende zorg voor uw verzekerden. Hiertoe sluit u overeenkomsten met zorgaanbieders die tegen acceptabele kosten de beste patiëntenzorg organiseren. Het zorgaanbod van de landelijk werkende zorgapotheek als ApotheekZorg kunt u in het licht van uw organisatiedoelstelling contracteren wanneer

  • Het contracteren van de volledige farmaceutische zorgketen rondom een product doelmatiger en/of transparanter is dan het los inkopen van deze onderdelen bij verschillende zorgaanbieders
  • Medische noodzaak; de kwetsbaarheid van een geneesmiddel in relatie tot de materiaalkosten extra zorg en aandacht vergen bij het transport ter voorkoming van spillage
  • Het bijwerkingsprofiel dermate risicovol is dat een centrale aansturing, monitoring en terugkoppeling medisch noodzakelijk maakt
  • Deze zorg op uniforme wijze met een landelijk protocol dient te worden uitgevoerd en teruggekoppeld waarbij een lokale aanbieder niet aan deze norm kan voldoen voor dezelfde prijs
  • Door het centraal inkopen en verkrijgen van rapportages de zorgkosten inzichtelijk kunnen worden gemaakt rondom een specifieke product- of patiëntengroep
  • Uw keuze voor selectieve inkoop bij gespecialiseerde en gecertificeerde partners met het oog op kwaliteits- en schaalvoordelen (bijvoorbeeld rondom hulpmiddelen)

Meer informatie over ApotheekZorg

Inkopen van volledige ketenzorg

ApotheekZorg beschikt over een landelijke dekking voor zowel de distributie als de (verpleegkundige en farmaceutische) zorg. ApotheekZorg beschikt over alle faciliteiten voor het bereiden van geneesmiddelen voor patiënten. Alle activiteiten die ten behoeve van patiënten worden verricht worden vastgelegd in ons eigen beveiligde EPD ZorgNet. Door samenwerking met ApotheekZorg heeft u als zorgverzekeraar de mogelijkheid tot uniforme uitvoering van een landelijk protocol.

Doelmatigheidsbevordering en spillagereductie

Als zorgverzekeraar verzekert u zich van de juiste controle op de ingangseisen na ontvangst van een voorschrift. Door gedegen instructie en voorlichting over het juiste medicatiegebruik verzekert u zich van de juiste patientenbegeleiding. De actieve opvolging middels servicegesprekken op voorraden bij de patient reduceren het risico op overgebruik en spillage. De afleverpatronen bij ApotheekZorg worden afgestemd op historische data omtrent uitval.

Gedetailleerde marktinformatie inclusief kosten

Doordat alle activiteiten worden vastgelegd in het apotheek informatie systeem en in ZorgNet  kunt u beschikken over gedetailleerde informatie over de geleverde medicatie en de verrichte zorgprestaties. Tevens kunt u een analyse van deze informatie en een interpretatie verwachten wanneer u dit voor specifieke geneesmiddelen of zorgprogramma's wenst.

Geef uw mening