Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over onze cookies.
Tekst A A+

Wil jij stoppen met roken?

Doe mee met Stoptober en start vandaag!
Je staat er niet alleen voor.

Lees verder

Mosadex Support en Service Organisatie

Als zorginstelling, zorgverzekeraar of  behandelaar staat u opgesteld voor optimale begeleiding en zorg aan patiënten die binnen uw instelling worden behandeld.

De Mosadex Support en Service Organisatie staat opgesteld om u hierbij op een efficiënte en betrouwbare wijze als partner te ondersteunen.

U kunt bij de Mosadex Support en Service Organisatie rekenen op een voor uw organisatie of instelling op maat gemaakte “branded” service met het volgende modulaire dienstenaanbod.

Mogelijkheden

 • Aanmelding van uw zorgopdrachten middels een daartoe ontwikkeld voorschrijversportaal
 • Proactieve herhaalservice om u tijdig te informeren wanneer patiënten toe zijn aan een nieuwe levering
 • Begeleiding van uw patiënten bij het juiste gebruik van het geneesmiddel en de bijbehorende hulpmiddelen en ondersteuning bij therapietrouw
 • Vastlegging van alle contactmomenten met uw patiënten rondom levering en gebruik van geneesmiddelen
 • Terugkoppeling van zorgacties die door verpleegkundigen bij uw patiënten thuis zijn uitgevoerd op dezelfde dag als deze zijn uitgevoerd
 • Op maat gemaakte rapportage over de uitgevoerde activiteiten door de serviceorganisatie
 • Terugkoppeling van de geleverde geneesmiddelen ter ondersteuning van uw budgettair kader
 • Toedieningsregistratie van thuisbehandelingen
 • Op patiënt niveau bereiden en voor toediening gereed maken van voorgeschreven geneesmiddelen
 • Pick Up service voor klaargemaakte receptuur die binnen 24 uur bij de patiënten wordt afgeleverd conform het overeengekomen tijdsblok van levering
 • Ondersteuning bij de participatie in studies
Geef uw mening